Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Zgłoś wniosek o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Susza 2018

OGŁOSZENIE

Zgłoś wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Wójt Gminy Bogoria informuję, że w dniu 29.06.2018 r. została powołana Gminna Komisja ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Bogoria.

Szacowanie strat może się odbyć wyłącznie przed zbiorem danej uprawy na wniosek poszkodowanego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 19 lipca 2018 roku.

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bogorii,
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pokój nr 14.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bogoria bądź ze strony internetowej Gminy Bogoria http;//ug.bogoria.pl

Do wniosku należy dołączyć: wypis z rejestru gruntów, kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie, a w przypadku posiadania zwierząt także kopię zgłoszenia do IRZ

Złożenie wniosku umożliwi rolnikom ubieganie się o:

1) kredyt preferencyjny

2) odroczenie płatności składek KRUS

3) ulgę w podatku rolnym

4) ulgę w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bogorii

Szczegóły w załączniku

>>> kliknij tutaj aby pobrać załącznik <<<

>>> kliknij tutaj aby pobrać wniosek <<<

Zgłoś wniosek o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę - 1

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl