Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zamówienia: Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Pełczyce jako działki nr 491 i 492

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zamówienia: Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bogoria w 2021 roku

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA - Zaproszenie do składania ofert - Wykonywanie badań jakości wody pitnej i ścieków

UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA! - 11.01.2021 r.

>>> WERSJA OBOWIĄZUJĄCA DO POBRANIA <<<

 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa wyposażenia do Żłobka w Bogorii w ramach programu "Maluch plus" - edycja 2020

Logo Maluch plus

 

 - 1

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE:

"Zakup pojazdu asenizacyjnego"

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert:

Promocja projektu pn. "Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert: Przebudowa głównej sieci wodociągowej (magistrali) w miejscowościach: Kiełczyna, Przyborowice, Gorzków wchodzącej w skład zadania "Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria"

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2019 rok

Zaproszenie do składania ofert - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii oraz sieci wod-kan na terenie Aglomeracji Bogoria

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl