Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Wojewoda wręczyła promesy dla samorządów.

W dniu 11.07.2017 r. Zastępca Wójta – Pan Zbigniew Borek odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego – Agaty Wojtyszek promesę na kwotę 273 000 tysiące złotych - dzięki tym funduszom wyremontowana zostanie droga gminna na odcinku Jurkowice – Kamieniołom od km 0+000 do km 0+770 oraz droga gminna na odcinku Kolonia Bogoria  - Strużki od km 0+140do km 0+910.

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wręczenie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wręczenie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Więcej informacji pod adresem:

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12349,Wojewoda-wreczyla-promesy.html

  Wojewoda wręczyła promesy dla samorządów. - 1
  Wojewoda wręczyła promesy dla samorządów. - 2
  Wojewoda wręczyła promesy dla samorządów. - 3

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl