Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Turystyka

Gmina Bogoria posiada ogromne możliwości w zakresie turystyki, które nie są w pełni wykorzystane. Wysokie walory krajobrazowe, bliskość lasów, stosunkowo dobra sieć dróg sprzyja rozwojowi turystyki. Mankamentem jest brak zbiorników wody, które stanowiłyby bazę rekreacyjno-wypoczynkową. Aby w najbliższych latach nastąpił rozwój turystyki i wyspecjalizowanej jej formy agroturystyki,należy zadbać o rozwój:

 • infrastruktury ekologicznej: wodę, kanalizację, gaz, wywóz śmieci,
 • infrastruktury turystycznej: miejsca noclegowe, pola namiotowe, zbiorniki wodne, parkingi leśne, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne itp.
 • reklamy poprzez wydanie folderów, widokówek, map itp.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl