Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria

Logo - Program Regionalny

Zakończenie realizacji zadania pn.:

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu:

 • 3 743 201,81 PLN

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

Finansowanie:

 • 2 807 401,36 PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

 • 935 300,45 PLN

z budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji:

 • 30.11.2016 – 28.02.2019

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu był rozwój infrastruktury edukacyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowicach.

Inwestycja polegała na:

 • budowie nowego bloku żywieniowego na potrzeby szkoły podstawowej oraz 2 oddziałowego przedszkola. Na parterze budynku powstała kuchnia wraz z zapleczem oraz stołówka mającą za zadanie obsługiwać istniejącą szkołę podstawową oraz przedszkole. Na piętrze powstało przedszkole 2 – oddziałowe. Spożywanie posiłków przez dzieci w wieku szkolnym odbywać się będzie od tej pory w stołówce, natomiast dzieci w wieku przedszkolnym na piętrze w salach.
 • termomodernizacji istniejącej części budynku, poprzez izolację cieplną ścian i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 • budowie kompleksu sportowego w postaci boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.
 • zagospodarowaniu terenu poprzez przebudowę istniejącego ogrodzenia w obszarze nowego budynku, budowę opaski wokół budynku, budowę dojazdów w tym drogi pożarowej, miejsc postojowych, dojść pieszych w tym schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu było : Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost jakości poziomu kształcenia poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jurkowicach. Cel bezpośredni projektu wpisuje się w cel szczegółowy działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach RPOWŚ 2014-2020, tj. "Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół.”

Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu było możliwe poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, termomodernizację i budowę kompleksu sportowego. Powyższe przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze gminy Bogoria a także województwa świętokrzyskiego oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców poprzez wyrównywanie szans i dostępu do edukacji osobom z terenów wiejskich.

Cele szczegółowe projektu:

● Poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej w gminie Bogoria

● Wzrost komfortu dzieci i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza

● Poprawa warunków prowadzenia zajęć

● Wyrównanie szans rozwoju dzieci z obszarów wiejskich

● Zwiększenie poziomu integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnienie im możliwości korzystania z nowoczesnego sprzętu i wyposażenia

● Poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców.

 

Uzyskane efekty

Prace poczynione w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach mają charakter kompleksowy, których efektem został nowoczesny, rozbudowany obiekt edukacji przedszkolnej i szkolnej, łączący walory edukacyjne z użytkowo-eksploatacyjnymi.

W wyniku realizacji inwestycji powstała nowoczesna infrastruktura edukacyjna, przyczyniająca się do poprawy warunków nauczania już od poziomu przedszkolnego. W dłuższej perspektywie funkcjonowanie tak rozbudowanej placówki edukacyjnej na terenie Gminy Bogoria przyczyni się również do poprawy wyników nauczania i lepszego rozwoju osobistego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które uczęszczają do Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach.

Zdjęcia z realizacji inwestycji poniżej.

  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 1
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 2
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 3
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 4
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 5
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 6
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 7
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 8
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 9
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 10
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 11
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 12
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 13
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 14
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 15
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 16
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 17
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 18
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 19
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 20
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 21
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 22
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 23
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 24
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 25
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 26
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 27
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 28
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 29
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 30
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 31
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 32
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 33
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 34
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 35

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl