Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie

Dzięki staraniom Wójta Gminy Bogoria - Władysława Brudka gmina pozyskała środki z budżetu państwa  na remont dróg gminnych uszkodzonych podczas nawalnych deszczy. Z środków tych wyremontowano  drogę gminną  nr ewid. 0167W Mała Wieś  - Bogoria, dz. 259 od km 0+000 do km 0+700 oraz drogę nr ewid. 0153W Łagówka, dz. 190/1, 190/2 od km 0+000 do km 1+700” wartość prac wyniosła 347 384,60 zł z czego 80% środków pochodzi z budżetu państwa. W trakcie remontu znajdują się odcinki dróg nr 218W Podlesie  - Wysoki Średnie od km 0+500 do km 1+300 i droga nr 0258W Szczeglice – Kolonia Szczeglice I od km 0+845 do km 1+495 wartość zadania będzie wynosiła 272 620,90 zł dofinasowanie  z budżetu państwa również będzie wynosiło 80%.

  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 1
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 2
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 3
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 4
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 5
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 6
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 7
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 8
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 9
  Remont dróg gminnych - Mała Wieś -- Bogoria oraz Podlesie - Wysoki Średnie - 10

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl