Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Projekt zarządzenia ws. bobra europejskiego (Castor fiber)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia

o możliwości składania uwag i wniosków w dniach: od 05.10.2016 r. do 26.10.2016 r. do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber), które dotyczyć będzie miejsc gdzie bobry powodują znaczące szkody w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia (w tym m.in. infrastruktury technicznej).

 

Projekt zarządzenia ws. bobra europejskiego (Castor fiber) - 1
Projekt zarządzenia ws. bobra europejskiego (Castor fiber) - 2
Projekt zarządzenia ws. bobra europejskiego (Castor fiber) - 3

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl