Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

O programie

Program Integracji Społecznej jest największym komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jest on realizowany na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym.

PPWOW to skuteczne narzędzie do rozwoju gmin. Samorządy gminne otrzymują wsparcie w opracowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Projekt składa się z trzech komponentów: Programu Integracji Społecznej, Reformy administracyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i kampanii informacyjno-promocyjnej na temat programu integracji społecznej.

Dzięki Programowi Gmina Bogoria opracowała własną strategię rozwiązywania problemów społecznych i na jej podstawie zaplanowała konkretny projekt usług społecznych , na który otrzymała dofinansowanie. W ten sposób został przygotowany szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację różnych grup społecznych na terenie Gminy.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Bogoria uzyskała dotację w wysokości 406.097,28 zł PLN. W roku 2008 wykorzystano środki w kwocie 135.365,00 zł, pozostałą  część tej dotacji w wysokości 276.427,68 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług w 2009 r.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl