Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Podpisanie umowy o dofiansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Prawie 60 osób z gminy Bogoria będzie korzystać z placówki wsparcia dziennego – świetlicy Arka. Umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 kwotą prawie 680 tys. zł podpisali przedstawiciele Gminy Bogoria - Zastępca Wójta Dorota Kruszec-Nowińska, Skarbnik Gminy Ewa Gajek oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Czerwiec z wicemarszałkiem województwa Renatą Janik oraz członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą.

W ramach projektu 16 rodzin najbardziej potrzebujących będzie objętych wsparciem w postaci różnorodnych zajęć. Przewidziano m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, zajęcia z projektowania wnętrz i ogrodów, wyjazdy edukacyjno-kulturalne, zajęcia terapeutyczne, terapię psychologiczną i pedagogiczną, a dla dzieci – dodatkowe zajęcia z tzw. kompetencji kluczowych, obejmujących takie przedmioty jak matematyka, język angielski, język polski, informatykę.
- Mamy nadzieję, że świetlica stanie się docelowym miejscem spotkań rodzinnych. Sama realizacja projektu jest wstępem do dalszej działalności i chcielibyśmy by funkcjonowała ona jak najdłużej, nie tylko przez okres trwałości projektu, ale została w strukturach gminy i wspierała wszystkie rodziny, które będą tego oczekiwać – powiedziała Anna Czerwiec, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii.

Projekt będzie dofinansowany w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPOWŚ 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 733 tys. zł.

https://youtu.be/RpThiy55SPs
https://youtu.be/JO9-mfENzG0
https://youtu.be/tjqrFva-8mE

/Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

/Fot. UMwŚ

  Podpisanie umowy o dofiansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl