Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Bogorii została podpisana umowa na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0031W Ceber od km 0+000 do km 0+220” „Remont drogi gminnej nr 312005T Buczyna- Miłoszowice od km 0+000 do km 0+800” „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0205W Pełczyce od km 0+000 do km 0+690”. W imieniu wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie – umowę podpisali prezesi firmy Krzysztof Kępa i Rafał Szyszkowski, w imieniu Gminy Bogoria umowę podpisali Wójt Gminy Marcin Adamczyk i Skarbnik Gminy Ewa Gajek.

Wartość umowy to 345 894,45 zł brutto, a znaczna część kosztów inwestycji - do 80% - będzie pochodzić z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Termin zakończenia prac na wymienionych odcinkach dróg to 30 września 2019 r.

  Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych - 1
  Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych - 2

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl