Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych

Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy Bogoria

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Wartość projektu:

5 615 771,20

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

Finansowanie:

 • 3 369 462,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 • 1 379 612,70 zł budżet Gminy Bogoria
 •  866 695,78 zł budżet powiatu staszowskiego

Termin realizacji : 2008-2010

Opis projektu:

Projektem objęta będzie: budowa ulicy Kolejowej w Bogorii, budowa odcinków dróg gminnych: Nr 000355T Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber, Nr 0003590T Pułaczów - Niemirów, Nr 00324T Wysoki Średnie - Szczeglice. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 0713T Haliszka - Grzybów, Nr 0779T Gorzków - Grzybów - Niedzwiedź.

Budowa ulicy Kolejowej w Bogorii

Termin rozpoczęcia prac: 2008-11-20

Termin zakończenia prac: 2009-08-30

Długość odcinka: 1119 mb

Pozostałe informację:

Budowa drogi gminnej Nr 000355T Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber

Termin rozpoczęcia prac: 2010-02-15

Termin zakończenia prac: 2010-09-30

Długość odcinka: 1587 mb, szerokość jezdni 5 m, pobocza 2 x 0,75m

Pozostałe informację:

Budowa drogi gminnej Nr 0003590T Pułaczów- Niemirów

Termin rozpoczęcia prac: 2010-02-15

Termin zakończenia prac: 2010-06-30

Długość odcinka: 1003 mb, szerokość jezdni 5 m, pobocza 2 x 0,75m

Pozostałe informację:

Budowa drogi gminnej Nr 000324T Wysoki Średnie – Szczeglice

Termin rozpoczęcia prac: 2010-01-20

Termin zakończenia prac: 2010-10-15

Długość odcinka: 2170 mb, szerokość jezdni 5 m, pobocza 2 x 0,75m

Pozostałe informację:

Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem staszowskim

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0713T Haliszka - Grzybów- Szczeglice

Termin rozpoczęcia prac: 2009-11-16

Termin zakończenia prac: 2010-08-31

Długość odcinka: 2885 mb, szerokość jezdni 5 m, pobocza 2 x 0,75÷1 m

Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0779T Gorzków – Grzybów - Niedźwiedź

Termin rozpoczęcia prac: 2009-11-16

Termin zakończenia prac: 2010-08-31

Długość odcinka: 2786 mb, szerokość jezdni 5 m, pobocza 2 x 0,75÷1 m

W wyniku realizacji projektu powstanie 5,86 km nowych nawierzchni dróg gminnych oraz zostanie zmodernizowanych  5,67 km.dróg powiatowych,  zostanie ułożonych 280 mb chodników, zostanie zmodernizowanych 6 skrzyżowań oraz zostanie zmodernizowane 22,56 km poboczy.

grafika - program regionalny

  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 1
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 2
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 3
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 4
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 5
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 6
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 7
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 8
  Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych - 9

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl