Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bogoria

W nawiązaniu do prowadzonych spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Bogoria, dotyczących „Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Bogoria” - możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy ciepła, biomasa itp., prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie stosownej ankiety, w której można będzie określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta ta dostępna jest w załączniku poniżej.

Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy w Bogorii, celem wykonania audytu energetycznego dla budynku jednorodzinnego. Mieszkaniec gminy opłaca wykonanie audytu we własnym zakresie bezpośrednio Wykonawcy, koszt wykonania audytu wynosi 70,00 zł netto.
Przedmiotowy Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Podczas spotkań, przedstawiciel firmy „VOLTIKA” prezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawia problematykę odnawialnych źródeł energii.

Prezentacja

Ankieta

  Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bogoria - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl