Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Nabór wniosków na działanie 1 3 5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom projekt grantowy

Baner Białe Ługi

 

UWAGA!!! - Zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia - szkolenie odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 16:00 - Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce.

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 26-021 Daleszyce, Trzemosna 27
 ogłasza nabór wniosków nr 1/2017/G

I zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” na przedsięwzięcie:

1.3.5 „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom” – projekt grantowy

 

- Alokacja konkursu:  300 000,00 zł
- Wartość dofinansowania operacji: od 10 000,00zł do 30 000,00 zł
 Dofinansowanie do poziomu 95 %

 

  1. Termin składania wniosków od 12 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku
  2. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną , w dwóch egzemplarzach w formie papierowejwraz z wersją elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania w Trzemosnej 27, 26-021 Daleszyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 ( w dniu 30 czerwca wnioski będą przyjmowane do godziny 14:00)
  3. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą,z wyłączeniem JSFP
  4. Zakres tematyczny działań „1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom”:

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna itp. dla minimum 15 osób, minimum 6 godzin szkolenia(kryterium dostępu)
Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów. Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych.
Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  1. Lokalna Strategia Rozwoju, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosek o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia, informacje o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz procedura wyboru oceny operacji w ramach LSR i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD „ Białe Ługi” www.bialelugi.eu

 

Szkolenie dla grantobiorców: 25 maja 2017 r. godzina 16:00 – Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

Spotkania informacyjno – doradcze w każdej z gmin:

 

7 czerwca 2017 r.

Bogoria ( Urząd Gminy): 12:00-13:00

Staszów ( Urząd Miasta i Gminy): 13:30-14:30
Raków ( Urząd Gminy): 12:00-13:00
Szydłów ( Urząd Gminy): 13:30 -14:30

 

8 czerwca 2017 r.
Daleszyce ( Urząd Miasta i Gminy): 13:30-14:30
Chmielnik ( Urząd Miasta i Gminy): 12:00 – 13:00
Pierzchnica ( Urząd Gminy): 13:30-14:30

 

Ogłoszenie i dodatkowe informacje na stronie internetowej www.bialelugi.eu

Biuro LGD „Białe Ługi”: Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce
Kontakt: Tel/fax 41 3072644
email: biuro@bialelugi.pl

Nabór wniosków na działanie 1 3 5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom projekt grantowy - 1

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl