Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

LGD Białe Ługi rozpoczyna realizację projektu - Łączymy ludzi z pasją

W dniu 12.04.2021 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” podpisali umowę na realizację operacji własnej "Łączymy ludzi z pasją". Operacja zostanie zrealizowana ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest integracja mieszkańców poprzez pogłębienie wiedzy oraz zmobilizowanie członków KGW do realizacji i rozwijania wspólnych pasji, a także stworzenie Mobilnej Strefy Atrakcji.

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje" – rozpoczęto rekrutację. Szczegóły pod adresem http://www.bialelugi.eu/content/cykl-szkole%C5%84-zg%C5%82%C4%99biamy-pasje#overlay-context=content/%25C5%2582%25C4%2585czymy-ludzi-z-pasj%25C4%2585
 2. Giełda pasji - przewidziany termin realizacji: czerwiec 2021 r.
 3. Mobilna Strefa Atrakcji (MSA) - przewidziany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2021 r.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bialelugi.eu/content/%C5%82%C4%85czymy-ludzi-z-pasj%C4%85#overlay-context=user

Zapraszamy do udziału w projekcie.

LDG - Białe Ługi

  LGD Białe Ługi rozpoczyna realizację projektu - Łączymy ludzi z pasją - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl