Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wartość projektu:

4 747 807,00 zł

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Finansowanie:

 • 2 866 813,00 zł

ze środków Unii Europejskiej

 • 1 880 994,00 zł

z Budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji : 2010-2011

Opis projektu:

   Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogoria, Gorzków, Kiełczyna, Wola Kiełczyńska, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego 

Zakres prac:

 • Położenie kanałów z rur PCV o średnicach d=200 i 160 mm – 8673 m
 • Wykonanie studzienek kanalizacyjnych – 192 szt.
 • Ułożenie rurociągów tłocznych – 5953 m
 • Montaż przepompowni  – 8 szt.

Loga program rozwoju obszarów wiejsckich

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 1
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 2
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 3
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 4

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl