Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice

"Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice"

Wartość projektu:

510 082,00 PLN

w tym wkład własny gminy: 102 017 PLN dofinanansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Opis projektu:

W ramach projektu planowana jest budowa odcinka dróg gminnej od km 0+000 - do km 0+775 w miejscowościach: Niedźwiedź, Malkowice, Wierzbka która łączy się bezpośrednio z drogą gminną nr 0779T. Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w niezurbanizowanej części miejscowości Niedźwiedź, Malkowice, Wierzbka, W obecnej chwili w miejscu planowanej inwestycji istnieje droga gruntowa, miejscami utwardzona materiałem kamiennym, Przedmiotowa droga służy za podstawowy ciąg komunikacyjny obsługujący przyległe działki. Ze względu na nienormatywną szerokość jezdni oraz brak dostatecznej nośności, poruszanie się drogą jest utrudnione. Prace budowlane polegać będą na wykonaniu: robót ziemnych, stabilizacji gruntu rodzimego, wykonaniu konstrukcji jezdni. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej o parametrach: klasa techniczna D, nawierzchnia tłuczniowa, szerokości jezdni 5,00m, szerokość poboczy 0,75, konstrukcja dla kategorii ruchu KR 1, Rezultaty budowy drogi to: umożliwienie obsługi działek rolnych, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów. Po zakończeniu prac budowlanych droga zostanie zaliczona Uchwałą Rady Gminy Bogoria do kategorii dróg gminnych.

  Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl