Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T

Logo

Nazwa projektu:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T

Wartość projektu:

416 753,71   zł

Finansowanie:

265 180,00 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

151573,71 z budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji:

31.05.2016 – 30.04.2018 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 312014T na odcinku od km 0+152.70 do km 1+051,27 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 312043T.

Zakres prac przewiduje:

Rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Wykonie podbudów z kruszyw łamanych

Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych

Wykonanie poboczy

Utwardzenie zjazdów

Oznakowanie poziome i pionowe

Długość przebudowywanego odcinka 998 mb, szerokość jezdni 5 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m

  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 1
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 2
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 3
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 4
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 5
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 6
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 7
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 8
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 9
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 10
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 11
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 12
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 312043T - 13

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl