Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Konsultacje - Roczny Program Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki:

Otwarty konkurs ofert 2019

Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki:

 - 1

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl