Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury

Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii wraz z dostosowaniem obiektu do organizacji masowych wydarzeń kulturalno - edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Wartość projektu:

912 160,54 zł

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje                 w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Finansowanie:

 • 534 976,48 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

 • 377 184,06 zł

z Budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji : 2008-2009

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości usług kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury poprzez modernizację budynku Domu Kultury.

Zakres prac modernizacyjnych:

 • Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
 • Wymiana wewnętrznej instalacji wody ciepłej 
 • Wymiana wewnętrznej gazowej
 • Modernizacja i docieplenie elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej
 • Prace budowlane wewnątrz budynku (remont łazienek, remont posadzek, remont sali widowiskowej, biblioteki
 • Wymiana instalacji elektrycznej budynku
 • Budowa wewnętrznego patio do organizacji imprez plenerowych
 • Ułożenie chodnika z kostki brukowej na placu przy domu Kultury

  Inwestycja przyczyni się do zachowania i krzewienia kulturowego dziedzictwa Bogorii, pozwoli młodzieży realizować się w kulturze, zwiększy się atrakcyjność imprez kulturalnych w gminie. Plac wokół budynku zostanie zagospodarowany pod cele imprez plenerowych (patio, dzięki czemu będzie je można organizować na powietrzu. Uroczyste otwarcie przebudowanego Domu Kultury odbyło się 12 grudnia 2009 roku

grafika - program regionalny

  Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury - 1
  Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury - 2
  Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury - 3
  Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury - 4

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl