Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom

Wójt Gminy Bogoria informuje, że 5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

Otwarty konkurs ofert składa się z trzech szczegółowo opisanych zadań:

1.Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. – skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów współpracujących w szczególności z młodzieżą klas mundurowych i harcerzami.

2.Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego: łączna kwota dofinansowania 1 mln zł. - skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów współpracujących z uczniami, szczególnie ze szkół, których patron jest związany z Powstaniem Warszawskim,

3.Wszyscy pomagamy Bohaterom: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. - skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów, które pomagają żołnierzom II wojny światowej oraz żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności uczestnikom przeprowadzonej przez Armię Krajową Akcji Burza.

Termin zgłaszania ofert mija 26 czerwca 2018. Zadania będą realizowane od 16 lipca do 28 grudnia 2018. Realne wsparcie dla Powstańców, będzie możliwe już przed 1 sierpnia.

Regulamin konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej i na www.mon.gov.pl

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62018owzs-103254768v/

  Otwarty konkurs ofert 2018

  Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki:

   

  Otwarty konkurs ofert - 2017 - informacja

  21.04.2017r.

  Informacja!

  Termin otwartego konkursu ofert w na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostaje przedłużony
  do dnia 28 kwietnia 2017 roku do godz. 1500

   Otwarty konkurs ofert - 2017

   Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki.

   Wyniki otwartego konkursu ofert

   Aby zobaczyć szczegóły kliknij poniższy odnośnik

   Wyniki otwartego konkursu ofert

    Otwarty konkurs ofert

     Aby zobaczyć szczegóły - proszę kliknąć w poniższe odnośniki.

     

    Druk umowy

    Oferta

    Sprawozdanie

    Załącznik nr 1 do otwartego konkursu ofert

    Załacznik nr 1 do umowy

     

     Urząd Gminy Bogoria

     ul. Opatowska 13
     28-210 Bogoria

     Telefon: 015 867-42-81
     Fax: 015 867-42-81
     Adres e-mail: urzad@bogoria.pl