Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informujemy , iż w dniu 2 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390). Jednocześnie w związku ze zmianami w rozporządzeniu zmianie uległy też formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.  Wnioski dostępne są na www.bialelugi.eu w zakładce ABC Programu - http://freepdf.idl.pl/content/wzory-wnioskow .

Powyższe zmiany spowodowały możliwość wszczęcia procedury naboru wniosków zgodnie z harmonogramem na poniższe poddziałania :

 1. „1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno- rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

      - alokacja konkursu: 1 250 000 zł,

      - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 5,

- wartość dofinansowania operacji: od 25 001 zł do 300 000 zł.

 

 1. 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej”

      - alokacja konkursu: 2 000 000 zł ,

      - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 8,

- wartość dofinansowania operacji: od 100 000 zł do 300 000 zł .

W dniu 30.09.2016r. ukaże się ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków na powyższe przedsięwzięcia.

Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia odbędzie się 3 października o godzinie 10:00 w Biurze LGD „Białe Ługi” - Trzemosna 27, uprzejmie prosimy o zapisywanie się na spotkanie pod nr telefonu : 41 307 26 44 (liczba miejsc ograniczona). 

Ponadto w każdej z siedmiu gmin członkowskich (Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów) odbędzie się spotkanie informująco-doradcze dla potencjalnych beneficjentów w/w naboru.  

 

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl